Оценка на складове под наем

Съществуващата и използвана сега така наречената класификация A-B-C-D на складовете под наем основно дава оценка на складовите комплекси от гледна точка на търговската стойност като предмет на покупко-продажба или за отдаване под наем.

При избор на складови помещения на основа на тази класификация често вътрешната логистика остава на заден план и попада във фокуса на вниманието когато вече договора за наем е подписан.

Тогава се оказва, че оборудването не е това, което се очаква и, за съжаление, без чувствителни разходи не може да се размине.

Една от задачите преди да се сключи договор за складове под наем е да се анализира стоковия поток в периода на наемането.

Детайлното определяне на стоково-транспортния поток на склада ще допринесе за правилния избор на склад сред голямото разнообразие на предлаганите на пазара складове под наем.

За това е необходимо разглеждането на няколко базови показателя: големина на складовите врати, площ и вместимост на складовата зона, количество и площ на административно – битовите помещения и паркинг.

Ясната представа за входния стоков поток, условията и режима за съхраняване, начините за обработка на товарите, ще позволи да се направи точен разчет на работата в склада.

За правилното разпределение на склада е необходимо да се отчитат такива параметри, като забрана за съхраняване в съседство на определени продукти или стоки (например, месо и риба не се съхраняват заедно, а хранителните продукти не трябва да са в съседство с стоки на битовата химия), температура и влажност, обработка на стоковите запаси.

При избор на складове под наем вие трябва да анализирате няколко от предлаганите складови комплекси, за да прецените кой е най-подходящия вариант, отговарящ на вашите потребности и финансови възможности.

Необходимо е да се знаят показателите за пространственото планиране на складове под наем – височина на сградата, брой колони, технология на съхраняване и разпределяне на стоките.

Височината на тавана и броя колони определят използвания обем на складовото помещение при монтиране на стелажите.

От качеството на пода зависи възможността за използване на складовата техника, предназначена за работа с високи стелажи.

Ако стоката се съхранява на палети, от значение е широчината между стелажите. Тя е в зависимост и от използваното подемно-транспортно складово оборудване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *