Категория: Енергийна ефективност

Изисквания за съхранение на пелетите

Помещението за съхраняване на пелетите трябва да бъде сухо и проветриво. Препоръчва се да се правят периодични проверки на мястото за съхранени, защото при съхраняването гранулите за отопление отделят въглероден окис, който е безцветен отровен газ.