Хората, живеещи в многоетажните жилищни сгради са свикнали с наличието на канализационна, отоплителна и водопроводна системи. Тези системи обаче се нуждаят от периодичен ремонт. Ако с вътрешните тръби можете да се справите лесно, то смяната на щранговете създават проблеми.
Щранговете за канализацията, водопроводната и отоплителна системи са обща собственост. Тези тръби принадлежат на всички жители на сградата. Съответно, и разходите за тяхната смяна трябва да се платят от всички.
Смяната на щранговете се прави обикновено при възникване на голяма авария. Ако някой собственик е решил да не чака тази авария, а започва ремонта на своите системи, то трябва да уведоми за това домоуправителя и съседите. Всяка работа с щранговете изисква спиране на топла и студена вода, както и да не се ползва канализацията. Така, че без съответната фирма, отговаряща за водата, няма как да се справите. Не трябва да се забравя, че да се изключи щранга трябва да се плати определена такса на фирмата за извършената услуга.
В апартамента има следните щрангове: канализационен, за подаване на топла и студена вода и за отоплението.
Етапите на смяната на щранговете са еднакви:
1. При смяна на щранговете за подаване на топла и студена вода, трябва да се освободят системите от водата. При смяна на канализационния щранг също се спира водата, за да не се ползва канализацията.
2. Демонтаж на старите щрангове. Добре е това да се направи от фирмата, носеща отговорност за съответните системи.Ако щранговете се подменят за цялата сграда, необходимо е да се издърпат тръбите от междуетажното пространство. Тази процедура при работа със старите чугунени тръби е много трудна. Възможно е да се счупят тръбите, тъй като са корозирали.
3. Монтират се новите тръби.
4. Включва се подаването на вода та и се проверява за течове след ремонта.
Най-оптималният вариант е когато смяната на щрангове се прави във всички домове едновременно. Когато съседите не бързат да правят ремонт, вие ще се наложи да отрежете щранга до пода и до тавана и да си монтирате новия.
Работата е там, че точно в закритите междуетажни пространства се получават течове. Ако смяната се направи само в едно жилище, то в бъдеще при аварийна ситуация работата ще бъде много повече.

By