Помещението за съхраняване на пелетите трябва да бъде сухо и проветриво. Препоръчва се да се правят периодични проверки на мястото за съхранени, защото при съхраняването гранулите за отопление отделят въглероден окис, който е безцветен отровен газ.
Ето защо периодичното проветряване на складовото помещение е задължително условие при съхраняване на гранулите за горене в жилището.
На пазара се предлагат бункери с различна вместимост за съхраняване на гранулите. За един тон гранули е необходим бункер с вместимост 1,6 куб. метра. За нормално плъзгане (зареждане) на гранулите стените на бункера трябва да са под ъгъл от 45 – 55 градуса.
Не се допуща използване на открит огън в складовото помещение.
Изискванията към помещението за съхраняване на пелети в малки опаковки са същите.
Рискът от възникване на пожар при отоплението с гранули е нулев.
Пелетните котли са оборудвани с вътрешен резервоар, от където се изсипва суровината за поддържане процеса на горене.
Вместимостта на този резервоар е 200 – 300 литра. При средно отделена топлина 25 кВт (за средно жилище), този обем  е достатъчен за три денонощия постоянна работа на котела без допълнително зареждане. Освен това конструкцията на котлите, които работят на пелети, имат външен бункер за тях и обемът може да е до 500 литра.
Пелетният котел е безопасен за работа. Това може да се обясни със следващите фактори. Това устройство не може да бъде причина за поява на пожар, защото в горелката изгарят около една шепа пелети. Даже когато котелът се изключва, автоматично устройство следи за пълното завършване процеса на горене.
Въздух за горелката се всмуква от мазето или извън къщата. Именно по тази причина се изключва всякаква възможност пелетния котел да предизвика отравяне от въглероден окис или от недостиг на кислород.
Абсолютно безопасни за здравето на човека, най-чисти за ежедневно използвано гориво са пелетите – гориво, което е получено чрез пресоване на дървесни отпадъци.
Гранулите в процеса на горене отделят незначително количество дим, в резултат практически няма замърсяване на околната среда.
Предимство на отоплението с пелетни котли е и тяхното лесно обслужване. Достатъчно е да се зареди бункера с гориво. Гранулите попадат в пещта от бункера чрез специален автоматичен транспортьор. При желание целият процес може да се автоматизира.

By