Всяка жилищна сграда трябва да има домоуправител съгласно изискванията на закона за етажната собственост. Избор на човек за такава длъжност става все по-трудно и с появата на професионалното управление се реши проблема. Професионалният домоуправител е компетентен и можещ професионалист и с лекота се справя с всички проблеми в поверената му кооперация.
Този професионалист се справя с всичко, защото това му е работата. Той получава заплата за да се грижи за вашата обща собственост, да разрешава вашите проблеми, да следи за спазване на правилника за вътрешния ред в кооперацията. За да ви бъде толкова лесно е необходимо да решите всички собственици, че сте съгласни да сключите договор с фирма за професионално управление. Желателно е да разгледате офертите на различните фирми и да решите кои цени за какъв пакет услуги са най-изгодни за вашата кооперация.
Професионалният домоуправител изпълнява ваши решения по отношение на ремонта и поддръжката на общата собственост – покрив, щрангове, стълбище, вход. За плащане на всички общи сметки отговорността е негова, но сретвата се осигуряват от всички собственици. Естествено, че всеки който ползва определена услуга трябва да си плати за това.
Събраните суми от собствениците се отчитат с приходни документи. Всички приходни и разходни документи се отчитат от професионалния домоуправител пред общото събрание. Плащанията са за осветлението на общите части, за общо ползваната вода, за асансьор, за чистач. Ремонтите се заплащат от всички собственици.
При възникнали проблеми в кооперацията разрешаването им е лесно, защото платения управител не заема ничия страна. Той е външно лице и е обективен. Така спазването на вътрешния ред е под контрол. Въпросите, отнасящи се до общината компетентно и отговорно се внасят за разглеждане и се прави всичко възможно от страна на професионалния домоуправител да се намери най-доброто ршение за кооперацията.
За да се защитите от непрекъснатия шум в сградата, да си осигирите чистота и осветление в общите части е разумно да инвестирате в професионално управление. Парите, които ежемесечно трябва да внасяте за тази услуга са инвестиция за вашето спокойствие, за вашите нормални условия в кооперацията. Вашият избор ще бъде успешен ако ползвате услугите на доказала се в бранша фирма. Разгледайте различните предложения и изберете добрия професионален домоуправител за вашата кооперация.

By