Почистване на канализацията е мероприятие, което често се налага в нашия бит. Навреме отстраненото запушване ни спестява не само пари и време, а и много излишни отрицателни емоции. Ясното място на запушването и вида на замърсяването са предпоставка за качествено отпушване на каналите.
Мазнините са едни от най-честите причини за запушване на тръбите. Те попадат в канализацията преди всичко от миенето на домакинските съдове, като постепенно се наслагват по вътрешността на тръбите. Тапи от мазнини се образуват главно в колената след сифона, където вече топлата вода се слива със студената. Напластяване и запушване се получава и във всички участъци с разклонения.
Всеки собственик на жилище трябва да е внимателен с отпадъците, които изхвърля в тоалетната – постеля на котки, остатъци от храна и други, които после водят до отпушване на канали.
Мазнините са вид замърсител, който даже при стриктно спазване всички правила за експлоатация на канализационната система, причинява запушване. С това отлагане по стените на тръбите отлично се справя спираловидния тел за отпушване на каналите.
С възвратно-постъпателно движение на спираловидния тел се избутва образувалата се тапа. Пуща се гореща вода, която да разтвори останалите мазни налепи. За ефектно отстраняване на мазнините е необходима гореща вода с температура около 60 – 70 градуса.
Образуваните тапи в сифона се отстраняват като се демонтира и промие с гореща вода.
При не решен проблем, може да се използват химически средства за отпушване на канали и почистване на тръби. В търговската мрежа се предлагат различни препарати. За мазнините са подходящи препарати, разработени на алкална основа.
Обърнете внимание – не трябва да се ползват химически препарати, ако септичната яма се почиства по биологичен начин, т.е. използват се бактерии за разграждане на отпадъците. Бактериите (аеробни и анаеробни) не понасят действието на химичните средства. Унищожаването на бактериите ще влоши качеството на почистване на септичната яма.
Ползването на битова химия за отпушване на каналите трябва да става съгласно приложената инструкция към съответния препарат.
Безусловното следване на правилата за прилагане и нормите за безопасност при работа с тях са гаранция за добре свършена работа без странични вредни последствия.
За всеки начин на почистване на канализационните тръби винаги може да се намери информация от сайтовете на специализираните фирми за отпушване и почистване на тръбопроводи.

By