Различните видове звуци и шумове ни преследват навсякъде – на работа, по улиците, в заведенията за обществено хранене, в търговската мрежа. Завърнал се в къщи, изморен от това непрекъснато натоварване, човек има желание да се почувства спокойно, да се отдаде на така желаната тишина. За съжаление и в собствения си дом не намираш така желаното спокойствие.
От всякъде – горе, долу, встрани, се чуват най-различни звуци. Шумът е и в собствения дом – различни битови уреди работят, телевизор, музикални инструменти, а и от самите нас – ходене, разместване на столове. Масивните стени от тухли или железобетон добре задържат някои звукови вълни. Когато преградните стени са направени от олекотени строителни материали има само едно решение – шумоизолация на стена.
В този случай може да помогне облицовка на стените с гипсокартон върху профили със запълване със звукоизолиращи материали. Като такъв материал може да се използва минералната вата, както и стъклената. Тези материали могат да се ползват не само за облицоване на стените, но и при изграждане на нови преградни стени. При използване на минерална вата в строителството не трябва да се допуска образуване на шупли и пукнатини.
Звукоизолиращите материали, използвани за шумоизолация на стена под формата на листи трябва да са на разстояние 1 см от тавана и от под. Това разстояние се запълва с монтажна пяна. Това не само подобрява шумоизолацията на стената, но предпазва листите от деформация и поява на пукнатини и шупли.
Не трябва да се забравя, че облицовката с гипсокартон намалява полезния обем на помещението, а увеличава дебелината на стената с помощта на двуслойната обвивка, а така също и стойността.
На пазара вече има комплексна акустична продукция за шумоизолация на стена. Акустичните панели за стени са с високи качества, лесно се монтират и не намаляват жилищното пространство. За закрепването им се използва специално лепило с акустични свойства.
Съвременните звукоизолиращи материали, които са представени на пазара с голям асортимент, гарантират добра шумоизолация на стената, което осигурява добра защита от проникващите шумове. Тези материали са различни видове като всеки от тях притежава свойствени само за него качества и свойства. Правилно избраните материали ще осигурят качествена звукоизолация на жилището.

By