Сред многото превозни средства, чиято цел е осигуряване на максимално луксозно пътуване, асансьорите се отнасят към категорията средства за предвижване, свързани с определен риск.
Надеждността на асансьорното оборудване се състои в своевременната проверка за съответствие на състоянието на асансьора и нормативните изисквания за неговата експлоатация и ремонт. Човешкият фактор е определящ в дадените мероприятия. Пренебрегването на длъжностни задължения е причина за непоправими последствия.
Естествено, при първоначално конструиране проектантите се стремят по възможност да намалят до минимум опасностите, обаче и при най-точните изчисления се допускат грешки. Така също не малка роля имат и условията на монтиране на асансьора.
За осигуряване безопасността на асансьорното оборудване голямо значение имат системите за безопасност с видионаблюдение.
Собствениците на подемните устройства е желателно да сключат договор със специализирана за поддръжка на асансьори фирма за да си осигурят приятно и безопасно движение нагоре – надолу по етажите.
Фирмите непрекъснато обновяват необходимите инструменти и приспособления за качествено и безопасно изпълнение на техническите работи по поддръжка на асансьорите. Това са измервателни прибори и различни модели други инструменти. За целия арсенал, използван за техническо обслужване и поддръжка на асансьорите, има нормативни документи и сертификати.
На настоящия етап никой вече не се учудва, че асансьори се монтират и в самостоятелни частни къщи, а не само в многоетажните сгради.
Асансьорното оборудване в частните къщи не се нуждае от толкова често обслужване, както това в многоетажните жилищни сгради. Все пак изисква постоянно внимание и професионално техническо обслужване.
За това професионалистите от Макси Лифт по поддръжка на асансьори извършват преглед на основните възли и механизми, почистват и смазват различни технически елементи, отстраняват дефекти по оборудването. Основно внимание се обръща на машинното отделение, защото там може да се открият повреди.
Проверяват се такива механизми като повдигащ механизъм, прекъсвач, ограничител на скоростта и друго оборудване. На сериозна проверка са подложени въжета и противотежести, а така също и електронната система за управление. Техническото обслужване може да включи и доставката на всички необходими резервни части.
Собственикът на частната къща може да сключи договор с фирма за поддръжка на асансьори за периодични прегледи на оборудването или за неговото постоянно обслужване, което като стойност ще му бъде по-изгодно.

By