Когато се запуши тръбопровода, всеки човек изпитва маса неудобства, загуба на много нерви, време и сили. Разбира се, най-рационално решение на този проблем е почистване и отпушване на каналите. Въпросът е, как да се направи това, така че за дълго време да се забрави за запушения канал.
Почистването на канализацията и отпушване на каналите може да се направи с използване на специализирано оборудване или средства за отстраняване на запушването. Възниква още един въпрос, който касае стойността на почистването на канализационния тръбопровод и ефективността на процеса.
Механично почистване и отпушване на каналите може да се направи от самите собственици или от специалисти. За провеждане на механичното почистване се използват гъвкав стоманен тел или стоманени спирали, които отстраняват натрупаните мръсотии в следствие на въртенето им във вътрешността на тръбата.
Този начин не осигурява максимален ефект, защото е по-скоро приложим за тръби с малък диаметър. В съединенията не могат добре да се отстранят задържаните отпадъци.
Ефектът от това механично отпушване на каналите е временно, което налага по-нататъшното повторение или да се приложи друг начин.
Химическият начин за отстраняване на запушванията в канализацията също не винаги е ефективен, а понякога може да повреди тръбите. Това почистване и отпушване на тръбопроводите се провежда с помощта на специални химически препарати, които се добавят в тръбата.
Този начин, както и механичния, се прилагат за тръби с малък диаметър. Освен това препаратите, използвани за почистване, не могат да се справят с всички вещества, причинили запушването. Те могат и да изкарат тръбопровода от строя заради повреди по тръбата. В следствие на това действие на препаратите може да се наложи смяна та тръбопровод, което е скъпо мероприятие.
Хидродинамичното почистване и отпушване на канализацията се счита за най-ефективния начин. Прилага се при тръби с всякакъв диаметър, както и при сложни връзки в канализационната система. Може да се приложи и при температура на въздуха под нула градуса.
Водният поток, който се използва за почистването, отстранява напълно появилото се запушване, внимателно почиства тръбите, осигурява максималната им проводимост и запазва доброто състояние на канализацията.
С хидродинамичното почистване на канализацията се прави бързо отпушване на каналите, отстраняват се всякакви видове отпадъци, възстановява се проводимостта на тръбите за дълго време. Използването на този метод е екологично безопасно, относително евтино и се запазва тръбопровода чист и неповреден.

By