При съвременната финансова и икономическа ситуация, все повече хора се интересуват от въпроси свързани с кредити и финансиране на бизнес проекти. Заради появата на бързи кредити и заради Интернет платформите, хората предполагат, че ще могат да получат кредит за стартиране на малък и среден бизнес при облекчени условия в сравнение с тези засягащи банковото фирмено кредитиране. Всеки кредитен продукт идва с условия, които се променят в зависимост от политиката на банковите институции и на небанковите кредитни организации.

Въпреки това, новите бързи кредити са насочени като друг вид услуга и с тях е невъзможно да се стартира бизнес. Ако имате фирма, такъв кредит може да е полезен да покрие даден вид плащане или покупка, но е несериозно на хората да се надяват, че с малка сума пари ще започнат реализацията на своята бизнес идея. Макар да има кредитни фирми, които предлагат такава услуга, те също имат условия, които ще трябва да изпълните. Така или иначе пазарът на кредити е отворен и банките предлагат различни възможности, в които предприемачи с нови бизнес идеи да се позиционират. Такива кредитни продукти са обвързани в категории, като: вид кредит, цел на кредита, минимална и максимални суми, вид лихвен процент и т.н.

Условията обаче са това, което притеснява повечето предприемачи, защото много от кредитните продукти са свързани с бизнес история на фирмата, чийто данни пряко влияят на самия кредитен продукт. Затова фирмата или компанията трябва да имат определен срок на дейност, от който да произтичат финансови резултати. След регистрацията на фирмата, има възможност и за финансиране по програми от европейския, които от 2016 г. решиха да отпуснат пари за стартиращи фирми. Като предприемачи, вие разбирате, че всичко идва с условия и никой не дава пари за хубави очи или гениални идеи. Логиката е, че изпълнението на условията би дало сигурност в самата система.

Ако сте регистрирали фирма в точния момент, за да съвпада с изискванията някой път сте просто късметлия.

By