Проблемът със защитата на растенията от заболявания е актуален за всеки градинар. За да се справят бързо и без последствия с тях, те използват за това химически препарати – фунгициди. Става въпрос за специални химически препарати, които унищожават патогените, причинители на гъбните заболявания.Те имат много добра ефективност.
При избора е необходимо да се изхожда от позицията възможно по-малко вреда да се нанесе на растенията и на околната среда. За това трябва да се дава предпочитание на тези, които притежават по-малка токсичност.
Необходимо е да се ориентирате според тяхното препоръчително ползване. Това ще помогне да се избегнат нежелателните последствия след обработката.
Преди използването на фунгицидите, е задължително да се прочете инструкцията за ползването им. Най-важно е да се осигури безопасност за здравето – предпазно облекло, гумени ръкавици и маска. След приключване на работата да се изпере облеклото, а ръцете и лицето да се измият много добре.
При обработка на растенията, естествено, трябва да си подготвите работния разтвор. В процеса на подготовка на разтвора строго да се спазва препоръчителната доза, вписана в упътването. Да се спазва и оптималната норма на разход на разтвора съобразно фазата на развитие на растенията.
При обработка на стайните растения е желателно това да се прави на терасата. При невъзможност – да се проветри много добре помещението. Децата и домашните любимци не трябва да са в близост до обработените растения.
Най-благоприятни условия за ползването на фунгицидите на открито са сутрин рано или вечер, ако времето е сухо и без вятър.
За напръскването на растенията се избира режим за фино пръскане. Излизащият на облак разтвор трябва да попада на горната и долна част по листата на растението.
Забранява се използването на фунгициди за тези растения, чието зелени части е планирано да се ползват скоро. Винаги трябва да се спазва посочения карантинен срок на препаратите.
С цел безопасност се препоръча ползването на химически препарати да се ползва до фаза цъфтене и образуване на плода.
Съдовете, ползване за приготвяне на разтвора, трябва да се измият много добре. Опаковките на препаратите да се изхвърлят на определените за това места.
Местата, където се съхраняват фунгициди и други пестициди, трябва да имат ограничен достъп и абсолютно недостижими за децата. Препаратите трябва да бъдат винаги в оригиналната опаковка, добре затворени.

By