По статистически данни, около 50% от кредитополучателите обслужват повече от един кредит. Затова е важно да знаете най-лесните начини да изплатите дълга.

1. Създайте бюджет:

За да изплащате по-лесно кредит, първо трябва да сте наясно, колко точно печелите и за какво и колко харчите. Вероятно от обобщената информация ще видите нагледно от кои разходи може да намалите и от кои да се откажете (поне за кратко).

2. Плащайте повече, отколкото е заложено в плана за погасяване на кредита:

Правете това винаги, когато имате възможност. Предсрочното погасяване на кредита е най-сигурния метод за неговото погасяване. Така спестявате и плащания по лихви.

3. Концентрирайте усилия върху изплащането на най-големия кредит:

Ако сте изтеглили няколко кредита, вижте кой от тях е с най -висок лихвен процент. Това може да е кредит от банка, кредитна институция или дълг по кредитна карта. Насочете всички свободни пари към предсрочно погасяване на точно този кредит, като не пропускате задължителните месечни плащания по другите кредити.

4. Спрете да използвате кредитни карти:

Често дългът е свързан с кредитни карти. Собствениците им очакват да вземат заем за кратък период, но в крайна сметка не успяват да върнат парите в рамките на гратисния период и се налага да платят висока лихва. Други опасности на кредитните карти:

  • Извършват се само минималните плащания по кредитната карта. Така се плаща основно една лихва, а размерът на дълга не намалява, превръщайки се в безкраен дълг;
  • Затваряне в един безкраен кръг на плащания и изразходване на вече депозираната сума.

Като извод на всичко казано до тук, запомнете: Докато не изплатите всичките си кредити, не използвайте кредитни карти, дори ако получавате бонуси за покупки.

5. Премахнете информацията за кредитната си карта от онлайн магазините:

Ако сте използвали кредитна карта за плащане в онлайн магазини и доставки, отидете на сайтовете и я изтрийте. Така ще намалите риска от изкушения да си купите. Ако трябва да купите нещо, използвайте дебитна карта или плащане в брой при доставка.

By