Днес търговският кредит е основен инструмент за компаниите, които искат да завладеят нови пазари и да изградят дългосрочни търговски отношения. Незаменим в някои сектори като дистрибуцията или строителството, търговският кредит е свързан с различни рискове, но има начини за ефективното им контролиране.

Какво представлява търговският кредит?

Ето и определението за търговски кредит: споразумение между две B2B компании, при което доставчикът на стоки или услуги приема отложено плащане от своя клиент.

Това споразумение не струва нищо на вашия клиент: той не плаща никакви такси или лихви. Споразумението за търговски кредит е вид заем с 0% – наричан „търговски заем“ – който предоставяте на клиента си при фактуриране на продукт.

Когато сключвате това споразумение, трябва да определите условията за плащане на фактурата, за да предоставите подробности за очакваното плащане и да посочите колко време има клиентът ви да плати.

Условия за плащане на търговския кредит

Предоставените отсрочки обикновено варират от една седмица до три месеца и се отчитат в брой дни (7, 10, 30, 60…).

Понякога можете да определите отстъпка за клиента си в случай на ранно плащане.

Обратно, срещу лошия платец могат да бъдат определени санкции за неспазване на сроковете за плащане, обикновено чрез лихви (около 8-10%) върху дължимото неизплатено задължение, считано от деня след датата на падежа на вашия договор. В определени случаи можете да поискате и обезщетение за разходите по събиране на дълга.

В много държави, като например в Европейския съюз, тези санкции са законови и се ползват от регулаторна рамка. Преди да определите условията за плащане, трябва да проверите законите, които се прилагат към вашия договор.

Предимства и недостатъци на търговския кредит за клиента

Търговският кредит е потенциален важен източник на финансиране за вашия клиент. Такива заеми се регистрират като „задължения“ в баланса на вашия клиент: те съставляват част от оборотния капитал на дружеството и оказват пряко – и положително – въздействие върху неговия паричен поток.

Търговският кредит може също така да помогне на дружествата да финансират текущите си операции, особено през определени периоди на висока активност (например търговец на дребно с наближаването на празниците). Той е много полезен и за нови предприятия или стартиращи фирми, които все още нямат достъп до банкови заеми или достатъчно средства за набиране.

На хартия търговският кредит изглежда като безплатни пари за клиента. Неспазването на графиците за плащане обаче може да доведе до големи санкции според договорените условия, както и да навреди на репутацията на клиента и на отношенията му с доставчика.

Винаги трябва да проверявате кредитната история на клиента си или да извършвате проверки на клиентските кредити, преди да сключите договор с нов клиент.

Търговският кредит подходящ ли е за всички отрасли и компании?

Горепосочените предимства са от решаващо значение за някои отрасли, особено за тези със силни разходи и предизвикателства, свързани с материалните запаси – например дистрибуция или строителство: търговският кредит помага на клиента да финансира своите материални запаси с оборотния си капитал.

От него могат да се възползват всички размери на бизнеса, въпреки че средните компании са в най-добра позиция да се възползват от предимствата на търговския кредит: те имат по-голяма сила при договаряне от МСП, но по-малко възможности за финансиране от големите компании

Източник: stateaid-bg.org

By