В днешно време, когато интернет е от огромно значение за популяризирането и налагането на пазара на почти всеки бизнес, SEO услугите се оказват изключително необходими. Важно е те да бъдат направени от квалифициран SEO специалист. В противен случай няма да се постигне желания ефект.
Когато говорим за SEO специалист, обикновено визираме човек, който се е специализирал в SEO оптимизацията, но това е изключително неточно и обширно понятие. Това, всъщност,  може да е човек, който е добре специализиран в една от областите на оптимизацията на сайтове, а може и да е запознат и да може да се справи с всичко, касаещо оптимизирането.
Все пак един SEO специалист трябва да има определен набор от базови умения и познания, които да му позволят качествено да извършва услугата, за която е нает. Специалистът е задължително да има отлични познания за всички особености на действие на търсачките, както и за техните алгоритми. Трябва да е наясно как се прави външната и вътрешната оптимизация. Задължително е да владее всички начини за оптимизиране на сайтове за търсачките и да може да анализира резултатите, които са налице в следствие на направената оптимизация.
Тъй като алгоритмите на търсачките непрекъснато се променят и се усложняват, дейностите по оптимизирането на сайтовете стават все по-сложни. Това води до разнообразие на специалистите, които се занимават с тази дейност.
Ето една примерна структура от SEO специалисти в една фирма:
Стратег – главното действащо лице в дейността или мозъкът на оптимизацията. Той е човекът, който изготвя целите и стратегията за оптимизиране на сайта.
Мениджър –  човек, който е начело на екип, занимаващ се с оптимизация или е натоварен с един конкретен проект за оптимизиране.
Аналитик – човекът, който следи резултатите от направените стъпки за оптимизиране на даден сайт.
Линк билдер – самото наименование на специалиста показва каква е основната дейност на  специалиста – този, който се занимава с качването на линкове и текстове в сайтовете.
Копирайтер – автор на текстове за оптимизация на сайтове.
Това е само една част от специалистите, занимаващи се с оптимизация на сайтове.
Източник: madeinfen.com

By