Историята на музиката обхваща историческото развитие и присъствие на музиката от праисторията до настоящето. Въпреки че дефинициите за музика се различават значително по света, всяка известна култура участва в нея. Произходът на музиката остава силно противоречив, често се свързва с произхода на езика, с голямо несъгласие дали музиката е възникнала преди, след или едновременно с езика.  Повечето култури имат свой собствен митичен произход по отношение на изобретяването на музиката, обикновено вкоренен в съответните им митологични, религиозни или философски вярвания.

Музиката е език, чрез който се изработват съобщения. Такива съобщения могат да бъдат разбрани от мнозина, но изпратени само от малцина, и само сред всички езици тя има противоречивия характер да бъде едновременно разбираема и непреводима.

 Кои са първите музикални инструменти?

Най-старият музикален инструмент в света, е неандерталска флейта. Твърди се, че е направена от неандерталци, от лявата бедрена кост на млада пещерна мечка и има четири дупки, пробити в нея.

 Какъв е произходът на инструменталната музика?

Инструменталната музика започва с развитието на ударни инструменти и рудиментарни рогове, струнните инструменти се появяват по-късно. Електронната музика е развитие на 20-ти век, което включва възпроизвеждане на традиционни средства за изпълнение чрез електронни средства, като в същото време самата композиция и интерпретация се развиват.

Какво означава инструментална музика?

Инструменталната музика се състои само от инструменти, без пеене. Но също така може да се каже, че диригентът е фундаментален за успеха на един оркестър.

Каква е разликата между инструментална и вокална музика?

Вокалната музика е музика, която използва и се фокусира върху човешкия глас. Това е обратното на инструменталната музика, която използва инструменти като медни духови или перкусии вместо глас.

Всеки предмет, който произвежда звук, може да се счита за музикален инструмент, особено ако е проектиран за тази цел. 

Източник. Техника за озвучаване – Prosound.bg

By