История на музикалните инструменти

Историята на музиката обхваща историческото развитие и присъствие на музиката от праисторията до настоящето. Въпреки че дефинициите за музика се различават значително по света, всяка известна култура участва в нея.…