Когато ямата се е напълнила с утайка, ще се почувства по цялата канализация – забавя се изтичането на водите от мивка, баня, тоалетна. Започва да се разнася неприятна миризма от всички сифони.
Има различни видове ями, а това определя и различните начини за почистване на септичните ями. Изпомпването на утайката и почистването на септичните ями има своите особености и специфични действия.
Почистването на помийните ями от утайката може да се реализира чрез механичен или химичен начин.
При механичното почистване на ямата е необходимо да се добави значително количество вода, за да се разреди утайката. Изпомпва се течното съдържание, а за останала на дъното утайка се добавя отново вода, за да се изчисти добре дъното. С вода под налягане се измиват от наслагванията и стените на ямата.
Химическият начин е добавяне на препарати след изпомпване на течното съдържание на ямата. Целта е препаратите да разрушат твърдите отпадъци.
Препаратите, които се използват в този случай, са на основата на нитратни окислители, аналози на минералните торове. Тези препарати разрушават ила, премахват проблема с образуването на сероводород – източника на неприятната миризма.
Каквато и технология за почистване да ползвате – механично или химическо – след приключване трябва да възстановите чакълирането на дъното. В противен случай ще се наложи по-често да изпомпвате утайката.
Затлачила се е септична яма – какво да се прави? В този случай варианта за решаване на проблема е само един – почистване на септичната яма с изпомпване и извозване на отпадъците. Тази услуга не е много евтина.
Това налага почистването на септичните ями да се извършва с биопрепарати или химически вещества, които се добавят в херметичния контейнер. Така се намалява обема на твърдите отпадъци и периода на експлоатация ( времето от едното до другото изпомпване) съществено се удължава.
Биопрепаратите, както и химичните вещества разграждат твърдите отпадъци на вода и газ. Бактериите правят постоянно това, защото това е тяхната хранителна среда. А химията се справя даже с твърдата утайка. Химическите препарати действат даже на замърсявания от перилни препарати и миещи средства.
Изпомпването на препълнената бака е неизбежна операция, която може да се отложи за известно време, но не и да се отмени. Ще се наложи да ползвате услугите на фирма за почистване на септични ями.

By