Месец: октомври 2014

Начини за изпомпване и почистване на септични ями

Когато ямата се е напълнила с утайка, ще се почувства по цялата канализация – забавя се изтичането на водите от мивка, баня, тоалетна. Започва да се разнася неприятна миризма от всички сифони. Има различни видове ями, а това определя и различните начини за почистване на септичните ями. Изпомпването на утайката и почистването на септичните ями […]