Все повече хората се замислят как парите да работят за тях и да им носят желания доход. Някои заменят националната валута с друга, а други купуват скъпоценни метали под формата на кюлчета.
Има хора, които влагат своите инвестиции в монети от благородни метали.
Инвестиционни монети – това са монети от благородни метали висока проба, които се купуват с цел бъдеща продажба, когато цената на златото или среброто започне да расте. Разликата в цената ще бъде чаканата печалба.
Информацията, отразена върху монетата включва: общо тегло, тегло на златото или среброто в нея, понякога има информация и за номиналната стойност.
Инвестиционните монети се предлагат, за да се вложат пари в тях за бъдеща печалба.
Колекционерските монети се предлагат по повод на специални събития или паметни дати. Те са обект на нумизматиката.
Тези изделия са в ограничен тираж и сложен релефен дизайн. Може да са направени както от благородни метали, така и от друг метал.
Инвестиционната роля не е така присъща за тях, защото първоначалната им стойност е много висока. Цената им расте когато се увеличи колекционерската им ценност.
За да инвестирате в бъдеще трябва да направите разчет на парите, които получавате и разходите за същия период.
Възможно е да чакате дълъг период, докато се появи възможност да продавате закупените скъпоценни изделия.
Определете с каква цел искате да вложите парите си в инвестиционни монети. Много често хората влагат парите за да си осигурят нормални условия за живот в напреднала възраст или да имат източник на пасивен доход.
Трябва да се знае, че закупените 1 – 2 монети няма да ви донесат желания резултат. За това, ако не притежавате достатъчно средства за тази инвестиция, по-добре намерете друг начин за влагане на средствата си.
Изберете какви точно средства искате да купите и тръгвайте да ги търсите.
Стойността на инвестиционните монети зависи от техния тираж. Колкото е по-малък, толкова по-скъпи са те.
Не купувайте монети с малко тегло – голяма част от стойността им е за изработката. Препоръчително е монети с тегло 4 грама.
Периодично анализирайте динамиката на ръста на цените на закупените от вас монети. Цената може да се увеличи, когато се вдига цената на благородния метал.
На основание на това финансовите институции и дилърите формират своите цени.
Добре е да се купуват инвестиционни монети в период на криза, когато цените им падат, а да се продават когато цената им расте.

By