Кредитът е ключова част от живота на повечето възрастни и това важи с особена сила, когато се опитвате да си купите жилище. Получаването на ипотечен кредит обикновено изисква да докажете, че имате определено ниво на кредитоспособност, известно като кредитен рейтинг.

Какво представлява кредитното досие?

Кредитното досие е запис на финансовата ви история, включително вида на отворените ви кредитни сметки и историята на плащанията ви. То включва и информация за всички публични данни, като например данъци, които може да дължите, или съдебни решения срещу вас.

Как вашият кредит влияе на възможностите ви за ипотека

Кредитната ви история е изключително важна, когато се опитвате да получите заем. Кредиторите разглеждат кредитната ви история като начин да определят колко надежден сте като кредитополучател и колко вероятно е да изплатите дълговете си. Ниската кредитна оценка може да означава по-високи лихвени проценти по заема, по-малко привлекателен лихвен процент или отказ на молбата ви за кредит.

Наблюдавайте редовно кредита си

Ако откриете проблем в отчета си, например грешка, трябва да се свържете с кредитните бюра, за да го отстраните. Добрият кредитен рейтинг може да ви помогне при пазаруването на ипотечен кредит, но също така е важно да се уверите, че той ще остане такъв. Има няколко неща, които можете да направите, за да поддържате добър кредитен рейтинг, като например:

  • Спазвайте плащанията по кредитните си карти и заеми. Избягвайте високорисково поведение, като например кандидатстване за много нови кредитни сметки за кратък период от време. По-вероятно е кредиторите да възприемат това като признак за финансови затруднения.
  • Поддържайте общия размер на отворените кредити, включително кредитни карти и заеми, на приемливо ниво.
  • Поддържайте подходящ размер на дълга в сравнение с доходите си.

Кредитът е важна част от пътя към собствеността на жилище, поради което е важно да разберете какво представлява, как работи и как да подобрите кредитния си рейтинг. Ниският кредитен рейтинг може да навреди на способността ви да кандидатствате за заем, както и на лихвения процент, който ви се предлага. За щастие има начини да подобрите кредитния си рейтинг, като например да изплащате дългове и да поддържате размера на отворените кредити на приемливо ниво.

By