Услуги

Лек автомобил във фирмата. Как да финансираме инвестицията?

Закупуване на нова или употребявана кола? Ако се използва, колко време? Дизел или бензин? Кредит или лизинг? Или може би собствените си пари?

 Можем да разграничим две форми на лизинг: оперативен и капиталов. Първият е много по-популярен. Следователно, когато говорим за лизинг, обикновено говорим за оперативен лизинг. Състои се в това лизингодателят да придобие автомобил и да го предостави на лизингополучателя срещу възнаграждение, платимо на вноски. Предприемачът получава колата, без да се налага да я купува. Собственикът му е лизингодателят, а потребителят е лизингополучателят.

Важно е тези вноски да представляват данъчно признати разходи за компанията и да допринесат за намаляване на данъка върху дохода (ефектът от данъчния щит).

Така получената кола не се вписва от компанията в счетоводните си книги. По този начин той не е включен в баланса на компанията и не може да бъде амортизиран. От друга страна, при финансирането с капиталов лизинг е точно обратното, което е подобно на заем – активът се признава в активите на компанията и може да бъде амортизиран.

Лизинг – на какво да обърнете внимание?

При сключване на договор за лизинг трябва да се анализира подробно както неговото съдържание, така и Общите лизингови условия (ОУ). Незаменим елемент от този анализ също трябва да бъде таблицата на таксите и комисионните. Комплектът от тези документи дефинира задълженията на страните по договора, условията, при които вещта е дадена в заем, както и размера на всички разходи, свързани с използването на вещта.

Особено внимание трябва да се обърне на метода за определяне на месечната лизингова вноска. Тук си струва да се отбележи, че лизингодателите, дори преди да платят първата вноска, могат да начисляват първоначалния наем – всъщност това е вид собствен принос, който се изисква от банките (средства, които предприемачът трябва да има на разположение в началото). Лизинговата вноска, както и вноската по кредита, зависи от лихвения процент. Това от своя страна може да бъде постоянно или променливо.

Източник: https://kreditzateb.net/

Коментарите са изключени за Лек автомобил във фирмата. Как да финансираме инвестицията?