Нещо за теб

Отпушване на канали – полезни съвети

kanПроцесът на отпушване на канали и почистване на канализацията изисква сериозен подход. Пристъпвайки към него, следва да си изясним каква е причината за запушването на тръбите и тогава да предприемем каквито трябва действия по тяхното почистване.
Методите за отпушване на канали са най-различни. От професионалните най-популярни са: механичен, термичен (топлинен), химически и хидродинамичен.
Механичният метод е ефективен за почистване на вътрешни и външни канализации. При този метод се използват спирала или гъвкав стоманен маркуч, оборудван със специален накрайник. Той трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да може лесно да преодолява различните тръбни извивки и завои. Съществуват и други инструменти за отпушване на канали – тел, гъвкав вал, лента. Оптимален резултат се постига при съчетаване на този метод с хидродинамична промивка.
Методът на хидродинамичната промивка е доста лесен, добър за трудно достъпни участъци на канализацията и се състои в използването на водна струя под голямо налягане. Отпушване на канал се постига с помпа, подаваща струя с налягане от 10 до 630 атм. Хидродинамичният метод е толкова ефективен, че е възможно пълно почистване, а вътрешните повърхности на тръбите достигат своето първоначално състояние. С този метод се почистват различни канализации: домашни, улични и магистрални. Този метод може да се прилага многократно и помага за удължаване срока на ползване на оборудването.
Топлинна обработка – това е също така ефективен и безвреден за самата канализация метод. Той се осъществява с подаване под високо налягане на вряща вода (120 – 160 градуса). Така се разтварят натрупаните мазнини. После те се отвеждат от канализацията. Топлинният метод е сходен с хидродинамичния, само с тази разлика, че има устройство за загряване на водата. Топлинният метод не трябва да се прилага при пластмасови тръби, защото те не са предвидени за високи температури.
Химическият метод за отпушване на канали превъзходно се справя с почистването на тръбите от мазните отлагания и мръсотии с изключение, разбира се, с налични камъни.
При него се използват мощни химически препарати на кисела или алкална основа, разлагащи мазнини и други видове замърсявания на тръбите. В резултат на химическото почистване тръбите остават абсолютно чисти и обеззаразени. За чугунените тръби този метод е неподходящ, защото силните химически препарати могат да предизвикат корозия на метала.
Запушвания на тръбите се получават в резултат на неправилното използване на канализацията. За това е необходимо да се предприемат мерки, за да се избегнат възникването на такива проблеми. Съвсем обикновен и лесен профилактичен метод е поставянето на мрежа – филтър в мивката в кухнята и във ваната.

Коментарите са изключени за Отпушване на канали – полезни съвети