Разни

По какво се различават бързите кредити и заеми?

Въпреки че е обичайно средният потребител да използва „кредит“ и „заем“ взаимозаменяемо, трябва да запомни, че тези термини се отнасят за различни финансови продукти.

При бързите кредити банката или специализираната фирма дава на кредитополучателя парична сума в началото на операцията с условието кредитополучателят да върне сумата плюс договорената лихва в определения срок.

Когато говорим за бързи кредити , имаме предвид операции, при които банката или финансовата компания предоставя парична сума на кредитополучателя с предварително установен лимит, но не доставя сумата в началото на операцията, а по-скоро кредитополучателят може да има от нея, ако е необходимо.

Как да получите бързи и лесни кредити?

Ако искате да получите бързи и лесни кредити , удобно е първо да отделите няколко минути, за да потърсите най-добрата оферта.

След като намерите най-подходящия бърз кредит, стъпките, които трябва да следвате, ще бъдат обичайните във всеки процес на кандидатстване за финансиране.

Субектът ще търси само вашите лични данни и някои документи, като например доказателство за последната ви заплата (въпреки че не се изисква да се установявате) и номер на сметката, за да можете да депозирате парите и да плащате вноските на бързия кредит без ведомост.

Има ли алтернатива на бързите кредити?

Освен бързите кредити, на пазара има и други финансови продукти, с които можете да получите пари, за да финансирате покупката на стока или услуга за кратко време.

Най-често срещаните са предварително одобрени заеми, аванси по ведомост и кредитни карти.

Предварително одобрените заеми са  продукти за финансиране,  които банките предлагат на най-добрите си клиенти и които имат много различни характеристики в зависимост от субекта, профила на потребителя и продуктите, които са договорили, нещо, което не се случва с  бързите парични заеми , които обикновено могат да бъдат поискани от всеки потребител.

Обикновено предварително отпуснатите заеми се отпускат само на потребители с висока платежоспособност и за сума, която варира в зависимост от техните доходи.

Но и много бързи парични заеми са предназначени точно за потребителски профили, които нямат висока платежоспособност или които не могат да получат традиционен заем.

Коментарите са изключени за По какво се различават бързите кредити и заеми?